Jan de Heem (wł. Jan Davidszoon de Heem)

Data urodzenia oraz śmierci: 1606 - 1684
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons