Pokłon pasterzy
Typ: malarstwo
Technika: tempera na płótnie
Wymiary: 61 x 53 cm
Czas powstania: po 1480
Obiekt należał do następujących kolekcji:
Aktualny właściciel: Muzeum w Nysie, Nysa
Obecne miejsce przechowywania: Muzeum w Nysie, Nysa
Uwagi dotyczące historii obiektu:

Po drugiej wojnie światowej obraz trafił do Muzeum w Nysie.

Bibliografia:

Magdalena Palica, Kilka słów o kolekcji hrabiów Matuschków z Biechowa koło Nysy, czyli przyczynek do badań nad śląskim kolekcjonerstwem [w:] Nysa. Sztuka w dawnej stolicy księstwa biskupiego Materiały sesji naukowej 3-5 X 2005 Nysa, red. Ryszard Hołownia, Mateusz Kapustka, Wrocław 2008, s. 294

Autorzy tego wpisu:
  • Magdalena Palica
Data publikacji: 05 / 12 / 2009
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons