Decker ród, von,  /  ,   - Dittersbach

Pałac Zwierzyniec na litografii Alexandra Dunckera

 
ród von Decker
Twórcy kolekcji:

Rudolf Ludwig Decker (1804-1877) wywodził się ze znanego rodu pruskich księgarzy i wydawców. Jego dziad Georg Jacob Decker w 1863 roku powołał do życia Królewską Tajną Nadworną Drukarnię. W uznaniu zasługi rodu dla korony Prus sto lat później Rudolf Ludwig otrzymał tytuł szlachecki. Jako naczelny drukarz królewski potrzebował siedziby, która odpowiadałaby jego pozycji społecznej i w 1851 roku nabył pałac Zwierzyniec. Rok później powstało otaczające budowlę parkowe założenie według planów Eduarda Neide. Ostatnim właścicielem dóbr przed wojną był Richard von Decker, i to on w publikacjach z tego czasu wymieniany jest, jako właściciel znajdujących się w pałacu dzieł sztuki.

W 1852 roku Ludwig Rudolf Decker nabył papiernię w Dąbrowicy (Eichberger Papierfabrik), a krótko potem pobliskie dobra z pałacem. We wzniesionej w 1877 na tamtejszym cmentarzu rodowej kaplicy spoczęły szczątki drukarza i jego małżonki. Ich potomkowie mieszkali w pałacach w Niemstowie, Dąbrowicy (Eichberg) i sąsiadującym z nią Wojanowie-Bobrowie (Boberstein, nabytym krótko przed 1880).

Czas trwania kolekcji na Śląsku: 1851 - ?
Charakterystyka kolekcji:

Dzięki znajomościom z artystami Rudolf Ludwig Decker mógł bezpośrednio od nich nabywać dzieła. Od zaprzyjaźnionego malarza Carla Blechena nabył przynajmniej 11 malowideł, w tym słynne płótno przedstawiające budowę „Diabelskiego mostu” w przełęczy świętego Gotarda. W posiadaniu Deckera znalazły się także liczne rysunki artysty. O zamiłowaniu do sztuki dawnych mistrzów świadczy doskonałe płótno van Dycka oraz obrazy Gerrita Dou, Hansa Holbeina i Fransa von Mierisa. W pałacu nie mogło zabraknąć podobizn właścicieli, portret Rudofa wykonał Anton Graff oraz popiersie jego żony, znanej śpiewaczki operowej Pauline von Schätzel, rzeźbiarz Johann Friedrich Drake. Po śmierci Rudolfa Ludwiga zbiory uległy rozproszeniu, część rysunków Blechena trafiła do pałaców w Bobrowie i Dąbrowicy.

Kategorie dzieł sztuki w kolekcji: malarstwo (4)
Bibliografia:

Gustav Parthey, Deutscher Bildersaal. Verzeichniss der in Deutschland vorhandenen Oelbilder verstorbener Maler aller Schulen, t. 1 i 2, Berlin 1863-1864.

Guido Jospeh Kern, Karl Blechen: sein Leben und seine Werke, Berlin 1911

Lokalizacja: Dittersbach (Niemstów) - Pałac Zwierzyniec (Schloss Dittersbach) - nie istnieje
Autorzy tego wpisu:
  • Magdalena Palica
Data publikacji: 26 / 01 / 2014
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons