Förster  Heinrich, , 1799-1881 /  ,   - Breslau

Biskup Heinrich Förster

 
Heinrich Förster (1799-1881)
Biogram:

Ur. 1799 w Głogowie (Groß-Glogau) jako syn malarza kościelnego. Studiował we Wrocławiu, w 1825 przyjął święcenia kapłańskie. W 1837 został kanonikiem i kaznodzieją katedralnym; w 1853 – biskupem wrocławskim. Od 1875, kiedy został pozbawiony przez pruskie władze urzędu, rezydował w zamku Jánský Vrch w Javorníku, na terenie austriackiej części diecezji wrocławskiej. Tam zmarł w 1881 r.

Czas trwania kolekcji na Śląsku: 1853 - 1881
Charakterystyka kolekcji:

Na podstawie zachowanego inwentarza własności Heinricha Förstera oraz innych źródeł ustalić można, iż biskupia kolekcja zawierała ok. 50 obrazów o tematyce religijnej, ponad 20 pejzaży i ok. 10 portretów. W kolekcji zdecydowanie dominowały dzieła współczesnych malarzy. Do najcenniejszych dzieł należały religijne kompozycje późnych nazareńczyków z Düsseldorfu: Karla Müllera, Franza Ittenbacha i Andreasa Müllera, a także obrazy: innego Düsseldorfczyka Heinricha Mückego, Wiedeńczyka Leopolda Kupelwiesera, czynnego w Rzymie Gebhardta Flatza czy berlińskiego akademika Juliusa Schradera. Biskup nabywał też dzieła malarzy wrocławskich: Raphaela Schalla, Theodora Hamachera, Adolfa Zimmermanna i Carla Wohnlicha.

Kategorie dzieł sztuki w kolekcji: malarstwo (9)
Bibliografia:

Joanna Lubos-Kozieł, „Wiarą tchnące obrazy”. Studia z dziejów malarstwa religijnego na Śląsku w XIX wieku (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2662, Historia Sztuki XVIII), Wrocław 2004

Uwagi:

Zbiory przechowywane były częściowo w pałacu biskupim we Wrocławiu, częściowo w zamku w Javorniku, dekorując zarówno oficjalne, jak i prywatne wnętrza obu tych rezydencji. Kolekcja uległa rozproszeniu po śmierci biskupa, który w swoim testamencie rozdysponował większość obrazów wśród świątyń, klasztorów, kościelnych urzędów i rezydencji diecezji wrocławskiej oraz wśród osób prywatnych, a pozostałe – z reguły mniej cenne – dzieła polecił sprzedać. Do tej pory udało się odnaleźć i zidentyfikować 13 dzieł należących niegdyś do kolekcji, w tym obrazy Ittenbacha oraz Karla i Andreasa Müllerów.

Lokalizacja: Breslau (Wrocław) - Pałac biskupi, ul. Katedralna 15 (Domstraße 15)
Autorzy tego wpisu:
  • dr Joanna Lubos-Kozieł
Data publikacji: 12 / 04 / 2010
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons