ród von Hochberg
Twórcy kolekcji:

W przypadku rodzin o długim śląskim rodowodzie kolekcje często były gromadzone przez pokolenia, miało to miejsce również w Książu. Wydaje się, że tamtejsze zbiory powstały częściowo w wyniku zapotrzebowania na obiekty będące wystrojem wnętrz. Wśród aktywnych na polu kolekcjonerstwa członków rodziny von Hochberg trzeba niewątpliwie wymienić Hansa Heinricha XI von Pless (1833–1907) i jego syna Hansa Heinricha XV von Pless (1861-1938).

Czas trwania kolekcji na Śląsku: XVII w - 1945
Charakterystyka kolekcji:

Na Kunstkabinett w Książu składały się instrumenty astronomiczne, zbiory przyrodnicze i numizmatyczne oraz pamiątki rodzinne eksponowane w przeszklonych witrynach. Niewątpliwie dużą część galerii malarstwa stanowiły portrety. Liczne były także widoki Sudetów powstałe pod pędzlem Sebastiana Carla Christiana Reinhardta. Obok nich warto wymienić kilka interesujących obrazów, głównie włoskich, jak choćby pejzaże Leonarda Coccorante, czy płótno Bernarda Strozziego. Tezę o utylitarnym traktowaniu gromadzonych dzieł sztuki zdaje się potwierdzać przykład malarskiego cyklu pędzla Giovanniego Pinottiego ilustrującego historię Mojżesza. Nabyty w latach 20. XX w. na berlińskim rynku antykwarycznym zespół 12 malowideł pochodzących ze stropu jednego z pałaców w Lukce został dostosowany do lokalnych potrzeb i stał się dekoracją ściany kaplicy zamkowej. W zbiorach w Książu znajdowały się także cenne arrasy.

Kategorie dzieł sztuki w kolekcji: malarstwo (1)
Bibliografia:

Karl Johann Endemann, Das Kunst- und Naturalienkabinett zu Fürstenstein, „Schlesische Heimatblätter” 1910, nr 6, s. 145-146

Romuald M. Łuczyński, Biblioteka majoracka w Książu, gabinet sztuki, archiwum, „Śląskie Zeszyty Krajoznawcze” 1993, nr 66, s. 26-43

Bożena Steinborn, Katalog zbiorów malarstwa krajów romańskich. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1982

Kostbarkeiten aus Pszczyna, red. Jan Kruczek, Pszczyna-Wörlitz 1987

Katarzyna Murawska-Muthesius, Il teatro neapoletano delle rovine: i quadri della cerchia di Leonardo Coccorante e di Gennaro Greco nelle raccolte polacche, "Bulletin du Musée National de Varsovie", 39 (1998), s. 71-89

Magdalena Miernik (Palica), Cosimo de Medici jako Mojżesz i Herkules, czyli o ikonografii malarskiego cyklu Giovanniego Pinottiego, „Dzieła i interpretacje” 2003, nr 8, 73-91

Bożena Steinborn, Katalog zbiorów malarstwa niderlandzkiego. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2006

Uwagi:

Część kolekcji Hochbergów po drugiej wojnie światowej trafiła do Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dużą grupę płócien Reinhardta można dziś podziwiać w Muzeum w Wałbrzychu.

Lokalizacja: Fürstenstein (Książ) - zamek rodu von Hochberg
Autorzy tego wpisu:
  • Magdalena Palica
Data publikacji: 01 / 12 / 2009
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons