Hohenzollern Wilhelm, von, 1783-1851 /  ,   - Fischbach

Pokój błękitny na akwareli z około 1850 roku

 
Wilhelm von Hohenzollern (1783-1851)
Biogram:

Był synem króla Prus Fryderyka Wilhelma II. Podczas wojen napoleońskich odznaczył się jako zdolny dowódca kawalerii, brał udział w obradach kongresu wiedeńskiego Przez wiele lat był dowódcą twierdzy mogunckiej. W 1822 roku zakupił Karpniki z przeznaczeniem na letnią rezydencję, która swój ostateczny kształt uzyskała w 1846 roku po przebudowie według projektów Friedricha Augusta Stülera.

Czas trwania kolekcji na Śląsku: 1822 - 1945
Charakterystyka kolekcji:

Książę Wilhelm i jego małżonka Marianna, księżniczka heska, byli znani ze swych zamiłowań kolekcjonerskich (w ich rękach znajdowały się arcydzieła malarstwa, w tym „Madonna burmistrza Meyera” pędzla Holbeina, która w czasie drugiej wojny światowej została przewieziona z Darmstadt do Karpnik dla ochrony przed działaniami wojennymi). W Karpnikach znajdował się jeden z ważniejszych na Śląsku zbiorów witraży średniowiecznych, nowożytnych i XIX-wiecznych. Zostały one wmontowane w okna przebudowanej rezydencji. Także inne budowle w Karpnikach, w tym oranżeria i położona w parku tzw. Chata Marianny, były udekorowane witrażami. Według inwentarza sporządzonego w rok po śmierci księcia Wilhelma zbiór liczył ponad 90 witraży. Potwierdzeniem zainteresowania, jakim para książęca darzyła ten rodzaj sztuki, jest także znajdujący się w ich posiadaniu szkic autorstwa Kolbego, przedstawiający jeden z witraży Heinricha Müllera wykonanych dla Malborka. Wnętrza pałacu karpnickiego zdobiły także zabytkowe meble, broń i rzemiosło artystyczne oraz liczne obrazy i rzeźby. Ozdobą kolekcji była jedna z kilku znanych wersji portretu Marii Stuart pędzla Françoisa Cloueta oraz dzieła artystów XIX-wiecznych: Wilhelma Wacha, Caspara Davida Friedricha, Johanna Gottfrieda von Schadow i Christiana Daniela Raucha.

Kategorie dzieł sztuki w kolekcji: malarstwo (3), rzemiosło artystyczne (1)
Bibliografia:

Hans Lutsch, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, t. 3: Die Kunstdenkmäler des Reg.-Bezirks Liegnitz, Breslau 1851 s. 451

Günther Grundmann, Schloss Fischbach. Der Besitz des Prinzen Ludwig von Hessen, die letzten Stunden in Schlesien, [w:] Erlebter Jahre Widerschein, München 1972, s. 337-346

Agnieszka Gola, Magda Ławicka, Kolekcja witraży z Grodźca na tle innych śląskich kolekcji witrażowych, "Szkice Legnickie", XXV (2004), s. 187-206

Lokalizacja: Fischbach (Karpniki) - pałac Hohenzollernów
Autorzy tego wpisu:
  • Magdalena Palica
Data publikacji: 16 / 09 / 2010
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons