Salon w pałacu w Brzegu Dolnym, ok. 1914

 
ród von Hoym
Czas trwania kolekcji na Śląsku: - 1945
Charakterystyka kolekcji:

W pałacu znajdowała się galeria malarstwa, której dużą część stanowiły portrety.

Kategorie dzieł sztuki w kolekcji: malarstwo (2)
Bibliografia:

Günther Grundmann, Erlebter Jahre Widerschein. Von schönen Häusern, guten Freunden und alten Familien in Schlesien, München 1972

Romulad Mariusz Łuczyński, Zamki i pałace Dolnego Śląska. Wrocław i okolice, Wrocław 1997, s. 7-9

Lokalizacja: Dyhrenfuhrt (Brzeg Dolny) - pałac rodu von Hoym
Autorzy tego wpisu:
  • Magdalena Palica
Data publikacji: 07 / 12 / 2009
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons