Ingenheim ród, von,  /  ,   - Reisewitz

Johann Erdmann Hummel, Gustav Adolf von Ingenheim

 
ród von Ingenheim
Twórcy kolekcji:

Twórcą kolekcji był hrabia Gustav Adolf von Ingenheim (1789-1855), przyrodni brat króla Prus Fryderyka Wilhelma III. W drugiej dekadzie XIX wieku z racji swoich zainteresowań został on wysłany do Włoch przez władcę, z którego rozkazu powstawały wówczas w Berlinie instytucje muzealne, w celu nabywania dzieł sztuki. Wtedy hrabia zajął się również tworzeniem własnej kolekcji. Rezydujący w Berlinie i w Rzymie Ingenheim prowadził salon artystyczny, w którym bywali artyści tej miary co Bertel Thorvaldsen, Karl Friedrich Schinkel czy Christian Daniel Rauch. Zmiana wyznania na katolicyzm, na którą hrabia zdecydował się w 1826 roku wbrew wyraźnemu zakazowi króla, spowodowała, że został wygany z Prus i stracił środki na kontynuowanie kolekcjonerskiej pasji. Zbiory stworzone przez Ingenheima trafiły na Śląsk niemal dwie dekady po śmierci zbieracza. Jego prochy został również przeniesione i złożono je w kaplicy rodowej wzniesionej nieopodal pałacu rodziny w Rysiowicach koło Nysy.

Czas trwania kolekcji na Śląsku: ok. 1870 - 1945
Charakterystyka kolekcji:

Kolekcja zgromadzona przez Ingenheima liczyła ponad 140 obrazów, z których około 130 trafiło na Śląsk (w tym dzieła znakomitych włoskich artystów, np. Fra Angelico, Masolino da Panicale, Giovanniego Belliniego i Sandra Botticellego). Liczna była grupa włoskich "prymitywów" z Taddeo Gaddim i Bernardo Daddim na czele. Istotną część zbiorów stanowiły płótna XIX-wieczne, niektóre zamawiane przez zbieracza bezpośrednio u twórców, np. pejzaż Martina von Rohden. Hrabia zgromadził także ponad 180 antyków, około 3/4 trafiło do siedziby rodu w Rysiowicach.

Kategorie dzieł sztuki w kolekcji: rzemiosło artystyczne (1), malarstwo (35)
Bibliografia:

Magdalena Palica, Gustav Adolf von Ingenheim (1789-1855) - kolekcjoner i mecenas, Wrocław 2009 (praca doktorska napisana w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)

Lokalizacja: Reisewitz (Rysiowice) - pałac rodu von Ingenheim
Autorzy tego wpisu:
  • Magdalena Palica
Data publikacji: 30 / 11 / 2009
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons