Korn Heinrich, von, 1829-1907 /  ,   - Breslau

Carl Bantzer, Heinrich von Korn

 
Heinrich von Korn (1829-1907)
Biogram:

Heinrich von Korn pochodził z rodziny znanych wrocławskich wydawców. Aktywnie uczestniczył w życiu publicznym miasta, był członkiem wielu stowarzyszeń. Należał do inicjatorów powstania Muzeum Starożytności Śląskich. Hojnymi darami z własnej kolekcji wspomagał Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu, do którego trafły m. in. prace Adolpha von Menzel i Martena van Heemskerk. W 1892 roku sfinansował zakup budynku przeznaczonego następnie na Śląskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności.

Charakterystyka kolekcji:

W zbiorach Heinricha von Korn znajdowały się dzieła zarówno mistrzów dawnych (np. wspomnianego już Martena van Heemskerk), jak i współczesnych: Antona von Werner czy Arnolda Böcklina. U tego ostatniego Korn zamówił w 1882 roku płótno z przedstawieniem personifikacji rzeźby i malarstwa, które zawisło nad kominkiem w salonie rodowego pałacu Kornów przy ulicy Świdnickiej.

Kategorie dzieł sztuki w kolekcji: malarstwo (4)
Bibliografia:

Muzea sztuki w dawnym Wrocławiu, red. Piotr Łukaszewicz, Wrocław 1998

Lokalizacja: Breslau (Wrocław) - Schweidnitzerstrasse 47-48 (ul. Świdnicka, budynek nie istnieje)
Autorzy tego wpisu:
  • Magdalena Palica
Data publikacji: 03 / 12 / 2009
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons