Kramsta Marie, von, 1843-1923 /  ,   - Muhrau

Margarete Neisser-Baum, Marie von Kramsta, 1913

 
Marie von Kramsta (1843-1923)
Biogram:

Mieszkająca w pałacu w Morawie Marie von Kramsta angażowała się w działalność społeczną i charytatywną. Z jej inicjatywy w okolicach Strzegomia powstało wiele instytucji opieki społecznej oraz ośrodków edukacyjnych. Nowoczesnym systemem świadczeń socjalnych objęła pracowników swych dóbr. Podczas licznych podróży po Europie zebrała kolekcję malarstwa, której część przekazała w latach 1888 i 1897 do Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych. Artystyczne zainteresowania Marie von Kramsta potwierdza korespondencja, którą wymieniała z malarzem Franzem von Lenbach.

Charakterystyka kolekcji:

W zbiorze Marie von Kramsta znalazły się dzieła znanego jej osobiście Franza von Lenbach: portrety Bismarcka i Böcklina. Kolekcję uzupełniały rzymskie pejzaże Francisca Pradilli i maryjny obraz Gabriela Maxa. Ozdobą pałacu w Morawie była kompozycja Arnolda Böcklina przedstawiająca lutnistkę, obraz "Wiosenne kwiaty" Lawrence’a Alma-Tademy oraz niewielkich rozmiarów pejzaż z pasącymi się końmi autorstwa Camille'a Corota. W posiadaniu zbieraczki znajdowały się też cenne egzemplarze rzemiosła artystycznego.

Kategorie dzieł sztuki w kolekcji: malarstwo (2)
Bibliografia:

A. Hoffmann, Marie von Kramsta [w:] Schlesische Lebensbilder, t. 2, s. 301 -305.

Magdalena Palica, Zbiory sztuki dolnośląskiej szlachty w czasach pruskich [w:] Materiały sesji naukowej Szlachta na Śląsku: władza - kultura - wizerunek własny (w druku)

Lokalizacja: Muhrau (Morawa) - Pałac rodu von Kramsta
Autorzy tego wpisu:
  • Magdalena Palica
Data publikacji: 30 / 11 / 2009
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons