Langer Joseph, , 1865-1918 /  ,   - Breslau

Joseph Langer, fotografia z 1900 roku

 
Joseph Langer (1865-1918)
Biogram:

Urodzony w Ziębicach (Münsterberg) Langer rozpoczął edukację artystyczną w warsztacie tamtejszego malarza Friedricha Wächtera. Od 1883 roku naukę kontynuował w Królewskiej Szkole Sztuk i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu, którą ukończył trzy lata później. Langer zasłynął jako twórca dekoracji malarskich wnętrz sakralnych, budynków użyteczności publicznej i prywatnych siedzib. W jego oeuvre znalazły się liczne portrety, sceny religijne, rodzajowe, martwe natury i projekty z zakresu rzemiosła artystycznego. Inspiracją dla malarza były liczne podróże do Włoch, Afryki, Niderlandów i Skandynawii. W 1894 roku został wykładowcą w Królewskiej Szkole Sztuk i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu. Artysta był uznanym konserwatorem malarstwa ściennego, powierzono mu m. in. konserwację Auli Leopoldiny we wrocławskim Uniwersytecie.

Czas trwania kolekcji na Śląsku: - 1937
Charakterystyka kolekcji:

Na kolekcję dzieł sztuki zgromadzonych przez Langera podczas licznych podróży składały się obrazy, rysunki i rzeźby dawnych i współczesnych. Ważną częścią zbioru były zabytki rzemiosła artystycznego, w tym porcelana, szkło i tkaniny. Malarz kolekcjonował także przedmioty orientalne, w tym japońskie drzeworyt i ceramikę. Wydaje się, że część gromadzonych przez Langera dzieł miała funkcję utylitarną. Służyły artyście jako inspiracja, wykorzystywał je jako rekwizyty w swych kompozycjach.

Kategorie dzieł sztuki w kolekcji: rzemiosło artystyczne (1), malarstwo (2), rysunek (1), rzeźba (6)
Bibliografia:

Adam Organisty, Joseph Langer als Sammler. Werke aus Privatsammlung von Joseph Langer [w:] Joseph Langer (18651918). Ein schlesischer Maler, Konservator und Sammler. Ausstellungskatalog Bielefeld-Brackwede 25. Mai – 23. Juni 2002, red. Adam Organisty, Kraków 2002, s. 27-32

Adam Organisty, Joseph Langer (1865-1918). Życie i twórczość wrocławskiego artysty, Kraków 2006

Krzysztof Charewicz, Dawne szkło z kolekcji Josepha Langera w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze a projekty naczyń autorstwa Josepha Langera w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, [w:] Joseph Langer (1865–1918). W 140-lecie urodzin artysty. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 26–27 listopada 2005 roku w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, red. A. Organisty, J. Żurawski, b.m.r. [Kraków 2007], s. 67–72

Uwagi:

W 1937 roku zbiory Langera zostały podarowane przez wdowę po artyście Martę Langer-Schlaffke jego rodzinnemu miastu: Ziębicom. Wówczas wyceniono przekazane dzieła (wśród których znalazły się liczne prace malarza i jego uczniów) na znaczną sumę 40.000 marek. Po drugiej wojnie światowej zbiory uległy dalszemu rozproszeniu: zabytkowe szkła zgromadzone przez Langera trafiły do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, a kolekcja tekstyliów do Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Lokalizacja: Breslau (Wrocław) - Ketzerberg 16/17 (ulica znajdowała się w obrębie dzisiejszego pl. Dominikańskiego)
Autorzy tego wpisu:
  • Adam Organisty
Data publikacji: 20 / 05 / 2010
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons