Lichnowsky ród, von,  /  ,   - Kuchelna

Max Liebermann, "Karl Max Lichnowsky"

 
ród von Lichnowsky
Twórcy kolekcji:

Kolekcja w dobrach Lichnowskych w Kuchelnej powstała pod koniec XVIII wieku. Do znacznego powiększenia zbiorów przyczynił się Karl Max von Lichnowsky (1860-1928), znany dyplomata. W 1904 roku pojął on za żonę pisarkę Mechtilde de domo von Arco-Zinneberg. Dzięki jej znajomościom w świecie artystycznym kolekcja Lichnowskych, którą Karl Max wzbogacił wcześniej znakomitymi dziełami sztuki dawnej, powiększyła się o prace słynnych współczesnych artystów. Mechtilde była portretowana przez Oskara Kokoschkę, a Karl Max przez Maxa Liebermanna. Karl Max Lichnowsky należał do stowarzyszenia działającego przy Śląskim Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Czas trwania kolekcji na Śląsku: koniec XVIII - 1945
Charakterystyka kolekcji:

Trzon zbiorów w Kuchelnej stanowiło malarstwo dawne. Na galerię obrazów składały się dzieła Jacoba Jordaensa, Davida Teniersa, Paula Petera Rubensa, Tintoretta i Giorgione. Od początku XX wieku, gdy Karl Max von Lichnowsky poślubił Mechtilde von Arco-Zinneberg, kolekcja szybko wzbogaciła się o prace Georga Kolbego, Auguste Rodina oraz Pabla Picassa. Lichnowscy należeli do jednych z pierwszych zbieraczy prac Picassa w Niemczech, w ich posiadaniu znajdował się, m. in. słynny portret śpiewaczki Suzanne Bloch.

Kategorie dzieł sztuki w kolekcji: malarstwo (10)
Bibliografia:

Eva Kolářová, Barokní malířství v obrazové sbírce knížat Lichnovských, "Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě" 2006, s. 131-146

Uwagi:

Ponad dwieście obrazów z kolekcji przechowywanej dawniej w Kuchelnej znajduje się dziś w zbiorach zamku Hradec nad Moravicí.

Lokalizacja: Kuchelna (Chuchelná) - pałac rodu von Lichnowsky
Autorzy tego wpisu:
  • Magdalena Palica
Data publikacji: 02 / 12 / 2009
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons