Littmann Ismar, , 1878-1934 /  ,   - Breslau

Ismar Littmann

 
Ismar Littmann (1878-1934)
Biogram:

Urodzony w żydowskiej rodzinie Ismar Littmann, uzyskawszy stopień doktora w dziedzinie prawa, osiedlił się w 1906 roku Wrocławiu, gdzie przy Schweidnitzerstrasse otworzył kancelarię radcowsko-notarialną. Około dziesięć lat później rozpoczął gromadzenie dzieł sztuki, wśród których liczne były prace autorstwa znanych kolekcjonerowi osobiście artystów związanych z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych. Prawnik aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym miasta, zabiegał m. in. o stworzenie we Wrocławiu Muzeum Żydowskiego. Jego ambicją było, by zgromadzona przezeń kolekcja została udostępniona szerszej publiczności. Udało mu się to osiągnąć w 1930 roku, gdy płótna z jego zbiorów zawisły w willi należącej niegdyś do małżeństwa Neisserów. Kolejny pokaz dzieł ze zbioru Littmanna zorganizowano tam trzy lata później. Po przejęciu władzy przez nazistów zbieracz znalazł się w katastrofalnej sytuacji finansowej i w 1934 roku popełnił samobójstwo.

Czas trwania kolekcji na Śląsku: ok. 1916 - 1934
Charakterystyka kolekcji:

Kolekcja zgromadzona przez Littmanna miała imponujące rozmiary, bowiem składało się na nią ponad 6000 obiektów. 300 spośród nich stanowiły obrazy, a pozostałą część akwarele, rysuki i grafiki. Jednym z najbardziej cenionych przez Littmanna twórców był Lovis Corinth, którego prac udało się kolekcjonerowi zgromadzić ponad sześćset. W jego zbiorach liczne były także prace niemal już dziś zapomnianych żydowskich artystów z Wrocławia, Heinricha Tischlera i Isidora Aschheima. Trzon kolekcji stanowiły dzieła ekspresjonistyczne autorstwa Otto Muellera, Käthe Kollwitz, Georga Grosza, Emila Noldego i Oskara Kokoschki.

Kategorie dzieł sztuki w kolekcji: grafika (5), malarstwo (18)
Bibliografia:

Sammlung Rudolf Ibach-Barmen und Beiträge aus der Sammlung Dr. Littmann - Breslau, Paul Graupe, Auktion 104, 21-22 März 1932, Berlin 1932

Anja Heuss, Der Schicksal der jüdischen Kunstsammlung von Ismar Littmann. Ein neuer Fall von Kunstraub wirft grundsätzliche Fragen auf, „Neue Zürcher Zeitung“ 188 (17 August 1998), s. 23

Caroline Metzner, Die Sammlung Ismar Littmann. Eine jüdische Sammlung in Breslau während der Weimarer Republik, Berlin 2008 [praca magisterska napisana na Freie Universität w Berlinie]

Anja Heuss, Die Sammlung Littman und die Aktion „Entartete Kunst“, [w:] Raub und Restitution. Kulturgut aus jüdischem Besitz von 1933 bis heute, red. I. Bertz, M. Dorrmann, Berlin 2008, s. 69-74

Uwagi:

Części zbiorów (ponad 200 prac na papierze) kolekcjoner pozbył się w marcu 1932 roku w berlińskim salonie Paula Graupego. W listopadzie tego samego roku kolejna licytacja dzieł należących do Littmanna, zorganizowana przez dom aukcyjny Kunstkabinett, odbyła się w kamienicy "Pod złotym strusiem" we Wrocławiu.

Lokalizacja: Breslau (Wrocław) - Eichbornstrasse 4 (ul. Ksawerego Druckiego-Lubeckiego)
Autorzy tego wpisu:
  • Magdalena Palica
Data publikacji: 30 / 11 / 2009
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons