ród von Matuschka
Twórcy kolekcji:

Twórcą trzonu biechowskiej kolekcji był hrabia Eloi Matuschka von Toppolczan (1834-1884), który w 1856 roku wszedł w posiadanie dóbr w Biechowie koło Nysy. Kilka lat później zlecił wzniesienie tam nowego pałacu według projektu znakomitego architekta Carla Lüdecky. Najprawdopodobniej również wówczas hrabia Matuschka rozpoczął gromadzenie biblioteki i kolekcji dzieł sztuki do nowopowstałej rezydencji.

Czas trwania kolekcji na Śląsku: ok. 1860 - 1945
Charakterystyka kolekcji:

Główną część kolekcji stanowiły obrazy malarzy włoskich, w tym Carla Portellego, Girolama Siciolane da Sermonetta czy Gaspare Dizianiego. Z dzieł twórców północnoeuropejskich warto wspomnieć "Adorację Dzieciątka" naśladowcy Hugo van der Goesa. W zbiorach znalazły się także kopie znanych kompozycji, np. "Madonny Loretańskiej" Rafaela czy "Madonny tronującej" Sano di Pietro. Ściany biechowskiego pałacu zdobiły także liczne portrety, wśród których część przedstawia zapewne członków rodu Matuschków. Uzupełnieniem zbiorów była porcelana z Sèvres i Miśni.

Kategorie dzieł sztuki w kolekcji: malarstwo (10)
Bibliografia:

Magdalena Palica, Kilka słów o kolekcji hrabiów Matuschków z Biechowa koło Nysy, czyli przyczynek do badań nad śląskim kolekcjonerstwem [w:] Nysa. Sztuka w dawnej stolicy księstwa biskupiego, Materiały sesji naukowej 3-5 X 2005 Nysa, red. Ryszard Hołownia, Mateusz Kapustka, Wrocław 2008, s. 289-297

Uwagi:

Dzieła sztuki z kolekcji Matuschków znajdują się w Muzeum w Nysie.

Lokalizacja: Bechau (Biechów) - pałac rodu Matuschków
Autorzy tego wpisu:
  • Magdalena Palica
Data publikacji: 30 / 11 / 2009
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons