Nostitz ród, von,  /  ,   - Lobris

Nieznany malarz, "Christoph Wenzel Nostitz"

 
ród von Nostitz
Twórcy kolekcji:

Wśród przedstawicieli rodu Nostitz ważną rolę w gromadzeniu dzieł sztuki odegrał hrabia Otto von Nostitz (1608-1664), który nabył pałac w Luboradzu w 1654 roku. Pasję zbieracką podzielał jego syn hrabia Christoph Wenzel von Nostitz (1643-1712), który w marcu 1682 roku zlecił Michaelowi Willmannowi wykonanie serii obrazów do kaplicy luboradzkiego pałacu oraz płótna przedstawiającego „Uwolnienie Andromedy”. Obydwaj hrabiowie stworzyli także kolekcję grafiki.

Czas trwania kolekcji na Śląsku: po 1654 - 1945
Charakterystyka kolekcji:

Dziewiętnastowieczne inwentarze pałacu wymieniają przeszło 200 obrazów sztalugowych oraz wiele grafik i obiektów rzemiosła artystycznego. Istotnym elementem wystroju pałacu była galeria antenatów, zachowana częściowo do dziś w formie ponad 50 medalionów zdobiących strop sali paradnej. Obok przedstawień portretowych o potędze rodu świadczyły również obrazy z widokami pałaców, zamków oraz włości należących do Nostitzów. Do najpiękniejszych ozdób pałacu w Luboradzu należały liczne płótna Michaela Willmanna, w tym słynna "Andromeda". Z relacji Büschinga wiemy, że zasadnicza część kolekcji malarstwa była eksponowana w uporządkowany sposób w przestronnej sali, a każdy z obrazów zaopatrzono w numer odwołujący się do notki w katalogu. W posiadaniu Nostitzów znajdował się także imponujący zbiór starodruków i grafik.

Kategorie dzieł sztuki w kolekcji: malarstwo (1)
Bibliografia:

Johann Gustav Büsching, Bruchstücke einer Geschäftsreise durch Schlesien in den Jahren 1810, 11, 12, Breslau 1813, s. 62-65

Sammlung d. Reichsgrafen Christoph Wenzel v. Nostiz-Rieneck (1649-1712); Portr.-Slg. d. Sir Alfred Morrison (gest. 1897), London; Dubletten d. National-Museums Stockholm u. a. Beiträge, C. G. Boerner, Versteigerungskatalog 155, Leipzig 1927

Nikolaus von Lutterotti, Michaels Willmanns Gemälde in der Schloßkapelle zu Lobris, Kreis Jauer, "Schlesische Geschichtsblätter. Mitteilungen des Vereins für Geschichte Schlesiens“ 1930, nr 2, s. 25-30,

Ernest Kloss, Michael Willmann, Breslau 1934

Lokalizacja: Lobris (Luboradz) - pałac rodu von Nostitz
Autorzy tego wpisu:
  • Magdalena Palica
Data publikacji: 30 / 11 / 2009
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons