Reden ród, von,  /  ,   - Buchwald

Pokój z wykuszem w Bukowcu, po 1838 roku

 
ród von Reden
Twórcy kolekcji:

Friedrich Wilhelm von Reden (1752-1815) zakupił dobra Bukowiec w 1785 roku. Z pałacu uczynił swoją siedzibę i zaczął gromadzić dzieła sztuki, grafikę, porcelanę i odlewy żeliwne. Kolekcje przechowywał częściowo także w pawilonach ogrodowych na terenie założonego przez siebie parku krajobrazowego w Bukowcu. W latach 1803-1807 pełnił urząd ministra górnictwa i hutnictwa w rządzie pruskim oraz dyrektora Königliches Porzellan Manufaktur w Berlinie, a pełnione funkcje wpłynęły znacząco na kształt jego kolekcji. Zbiory powiększały się w tym czasie znacząco ze względu na przysyłane do Redena duplikaty z KPM oraz odlewy żeliwne z zarządzanej przez niego huty gliwickiej. Po śmierci hrabiego kolekcja porcelany była uzupełniana w 1. połowie XIX wieku przez wdowę po nim. Friederike von Reden (1774-1854) cieszyła się dużym szacunkiem na dworze pruskim stąd większość obiektów pozyskanych przez nią była prezentami od rodziny królewskiej i osób z kręgów dworskich. Z uwagi na swoje botaniczne zainteresowania, w jednym z pawilonów ogrodowych (tzw. Dom Ogrodnika) założyła kolekcję motyli i żuków oraz prowadziła zielnik.

Czas trwania kolekcji na Śląsku: 1785 - 1945
Charakterystyka kolekcji:

Największy zbiór w posiadłości bukowieckiej stanowiła porcelana, którą przechowywano zarówno w pałacu (np.: królewski podarunek z 1830 roku w postaci wazonu z przedstawieniem Friedrichswerdersche Kirche i Altes Museum w Berlinie), jak i w pawilonach ogrodowych (m.in. w Salonie, w Pawilonie, w Domu na Łące). Kolekcja zawierała większe obiekty (tj. wazon z reliefowym popiersiem Fryderyka Wilhelma III z profilu oraz królowej Luizy) oraz drobne egzemplarze (tj. filiżanka z wizerunkiem hrabiego Redena i spodek z datami jego urodzin, ślubu i śmierci) gromadzone w witrynach i szafach z około 1800 roku. Zbiór porcelany obejmował biskwitowe popiersia wykonane przez Johanna Karla Friedricha Riesego: króla Fryderyka II z 1805 roku, hrabiego von Redena z 1814 roku i jego żony (po 1816). Pokoje pałacowe w Bukowcu były udekorowane pejzażami (np.: “Wejście do Zillertal”), obrazami o treści religijnej (np.: Madonna z Dzieciątkiem) i portretami (np.: dwa obrazy olejne Johanna Georga Ziesenisa z około 1760/70 z wizerunkami ojca hrabiego von Redena, barona Johanna Ernsta Wilhelma, oraz ciotki hrabiego von Redena, Wilhelmine Amalie von Veltheim). Zbiory miedziorytów znajdowały się zarówno w pałacu, jak i w pawilonach parkowych, m.in. w Domu na Łące (obrazy z przedstawieniem ptaków oraz angielskie miedzioryty z wizerunkami dzieci), w Opactwie (np.: św. Cecylia, św. Maria Magdalena, Chrystus), w Domu Ogrodnika (przedstawienia 12 kwiatów właściwych poszczególnym miesiącom roku). W Pawilonie zbudowanym w formie świątyni greckiej przechowywano ponadto zbiór ksiąg niemieckich klasyków, globusy, przyrządy astronomiczne, popiersia (m.in. hrabiego von Redena i Davida Gilly’ego), wreszcie portret Alexandra von Humboldta i jego mapę roślin.

Bibliografia:

Johann Gustav Büsching, Bruchstücke einer Geschäftsreise durch Schlesien, unternommen in den Jahren 1810, 11, 12, Breslau 1813, t. 1, s. 342-352.

Izabela Czartoryska, Dyliżansem przez Śląsk. Dziennik podróży do Cieplic w roku 1816, Wrocław 1968, s. 71-74, 78-79.

Teresa z Potockich Wodzicka, Ze zwierzeń dziewczęcych. Pamiętnik Zofii z Matuszewiczów Kickiej 1796-1822, Kraków 1910, s. 49, 54-55.

Johann Christian Gottlob Berndt, Wegweiser durch das Sudeten-Gebirge, Breslau 1828, s. 51, 261-263, 381.

J. G. Knie, J. M. L. Melcher, Geographische Beschreibung von Schlesien preußischen Antheils, der Grafschaft Glatz und der preußischen Markgraffschaft Ober-Lausitz, Abtheilung III, Breslau 1830, s. 66, 78-80.

Eleonore von Reuss, Friederike Gräfin von Reden geb. Freiin Riedesel zu Eisenbach. Ein Lebensbild nach Briefen und Tagesbüchern, tom 1-2, Berlin 1888.

Günther Grundmann, Kunstwanderungen im Riesengebirge, München 1969, s. 159-174.

Lokalizacja: Buchwald (Bukowiec) - Pałac rodu von Reden
Autorzy tego wpisu:
  • Urszula Bończuk-Dawidziuk
Data publikacji: 30 / 06 / 2010
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons