Schaffgotsch ród, von,  /  ,   - Bad Warmbrunn

Pałac Schaffgotschów w Cieplicach, Salon żółty, ok. 1930

 
ród von Schaffgotsch
Twórcy kolekcji:

W 1784 roku, z inicjatywy Johanna Nepomuka Gottharda von Schaffgotsch (1732-1808), rozpoczęto wznoszenie w Cieplicach nowej rodowej rezydencji. Ten okazały pałac, którego budowa ukończona została cztery lata później, miał liczne reprezentacyjne wnętrza przeznaczone do ekspozycji dzieł sztuki. Jednymi z pierwszych płócien, które w nim zawisły, były portrety Johanna Nepomuka Gottharda pędzla Antona Graffa. Kolejne pokolenia rodu mieszkające w Cieplicach wzbogacały przechowywane tam zbiory.

Czas trwania kolekcji na Śląsku: - 1945
Charakterystyka kolekcji:

Przeważającą część zbioru malarstwa zgromadzonego w cieplickim pałacu stanowiły portrety członków rodu Schaffgotschów oraz spowinowaconych z nim rodzin, a także wizerunki koronowanych głów Europy. W tej grupie szczególnie istotne było sześć całopostaciowych podobizn Piastów Śląskich, mających podkreślać związki łączące tą dynastię z rodem Schaffgotschów. Cieplicka galeria portretów liczyła ponad 180 obrazów. W bibliotece znajdował się pokaźny zbiór miedziorytów, głównie osiemnastowiecznych, liczący około 4000 sztuk, towarzyszyła mu kolekcja innych grafik oraz rysunków. Duże rozmiary miała kolekcja numizmatyczna i sfragistyczna. Wart przypomnienia jest także zbiór militariów.

Kategorie dzieł sztuki w kolekcji: malarstwo (1), rzeźba (1)
Bibliografia:

Herman Luchs, Das Reichsgräflich Schaffgotschische Familienbild auf der Warmbrunner Bibliothek aus den 70er Jahren des 16 Jahrhuderts. Mit Bezeichnung auf die Genealogie der Schaffgotsch, Zedlitz und Warnsdorf, "Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift", 4 (1888), s. 246-248

Georg Nave, Die Reichsgräflich Schaffgotsch’schen Sammlungen in Bad Warmbrunn, Bad Warmbrunn 1928

Magdalena Palica, Die Portraitgalerie im Warmbrunner Palais Schaffgotsch [w:] Materiały sesji naukowej „Das Haus Schaffgotsch – Konfession, Politik und Gedächtnis eines schlesischen Adelsgeschlechts vom Mittelalter bis zur Moderne“ ( w druku)

Lokalizacja: Bad Warmbrunn (Cieplice) - pałac rodu von Schaffgotsch
Autorzy tego wpisu:
  • Magdalena Palica
Data publikacji: 02 / 12 / 2009
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons