Kolekcja: ród von Tiele-Winckler

Wybrana kategoria: rzemiosło artystyczne
Wszystkie kategorie z tej kolekcji: rzemiosło artystyczne (10)
Jakub odnajduje Józefa w Egipcie - Willem De Kempeneere (warsztat)
Zakrwawiony płaszcz Józefa - Willem De Kempeneere (warsztat)
Sceny z historii Diny, córki Jakuba - Willem De Kempeneere (warsztat)
Ezaw przebacza Jakubowi - Willem De Kempeneere (warsztat)
Laban zawiera przymierze z Jakubem - Willem De Kempeneere (warsztat)
Jakub potajemnie wyrusza do Kanaanu - Willem De Kempeneere (warsztat)
Jakub i Laban dzielą trzodę - Willem De Kempeneere (warsztat)
Jakub wita się z Labanem po spotkaniu Racheli - Willem De Kempeneere (warsztat)
Jakub opuszcza dom rodzinny. Drabina Jakubowa. - Willem De Kempeneere (warsztat)
Pobłogosławienie Jakuba przez Izaaka - Willem De Kempeneere (warsztat)
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons